Mer om coaching

Coachande samtal

Vill du ha stöd att utvecklas, komma vidare, lösa ett dilemma eller uppnå drömmar och mål? Då kan personlig, professionell coaching mycket väl vara precis det du behöver.

Coaching ger både inre insikter och bättre framtidsutsikter. Coachande samtal fungerar för alla som vill någon förändring, vare sig det gäller djupt personliga, vardagligt praktiska, relations- eller jobbrelaterade bitar. Du kan komma med i princip vilket ämne/tema som helst och vara trygg med att coachen tillsammans med dig gör en bedömning innan påbörjat samarbete, och att hon hänvisar dig vidare om någon annan samtalsform skulle vara bättre för dig. Ditt bästa är det enda coachen har för ögonen!

I coaching arbetar man från nuet och framåt mot önskat mål:

” Coaching är handlingsinriktad träning mot dina mål, en samtalsmetod som handlar om framtida möjligheter, inte om begångna misstag. Den coachade söker kunskaper, inte från coachen utan i sig själv, med stöd och stimulans från coachen.” /John Whitmore

Fokus ligger på det som fungerar och går att utveckla, inte på varför vissa saker inte fungerar. Det som har varit har format oss och våra liv, men i coaching stannar vi inte i det gamla utan rör oss framåt med nuläget som utgångspunkt. ”Härifrån och vidare.”

Mot önskat läge
På ett effektivt sätt hjälper coachen dig att formulera mål och delmål, hitta dig själv och dina styrkor, din inre motivation och få energi och inspiration. Du får hjälp att se möjligheter, vilka små eller stora steg som kan tas och blir inspirerad att röra dig framåt. Coachsamtalen används till att komma vidare mot klientens önskade läge. Här hämtas insikter och kraft inifrån klienten själv, med hjälp av coachens frågor. Att inte bli tillsagd hur det är utan i stället med coachens stöd komma på det själv, ger en så otroligt mycket energirikare motivation och en stadigare grund att bygga på. Ett försiktigt ”Jag vill nog…” blir till ett övertygat ”JAG VILL JU DET HÄR!!!”.
Om du inte har stött på en professionell coach förut så kan det ändå kännas svårt att veta om det är rätt för dig. Därför bjuder KomVidare dig på ett kostnadsfritt informations-och-prova-på-coachsamtal! Avsätt en timme och öppna en möjlighet för dig själv. Hör bara av dig så hittar vi en tid som passar dig! (Se Kontakter)
Din personliga coach 
Irene Strålberg är certifierad coach på ACC-nivå, utbildad av CoachCompanion (Malmö/Stockholm) som är ackrediterade av International Coach Federation. ICF ger sin kvalitetsstämpel till professionella coacher. Vissa kallar sig coach utan att ha utbildning enligt ICF:s standard, men det är som med falukorv: egentligen får inte vilken korv som helst kallas just falukorv ;-). Irene garanterar seriös och professionell coaching enligt ICF:s riktlinjer och är noga med att informera om vad det är innan ett samarbete inleds. Klienter upplever henne som förtroendeingivande, varm och lyftande.
Varmt välkommen!